Vertrouwenspersoon

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Reggedok is aangesloten bij het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdzorg). Wanneer je als (pleeg)ouder/verzorger met de jeugdhulp te maken krijgt, is er vaak al heel wat gebeurd. Het doel is om jou en uw kind(eren) zo goed mogelijk te helpen. Maar soms gaat het niet zoals je wilt of zoals je had verwacht. Het AKJ is er om je te helpen. Om samen met je uit te zoeken wat er aan de hand is.

Op www.akj.nl is meer informatie te vinden over het AKJ en zijn ook de contactgegevens weergegeven. 

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp - AKJ

 

Contact