Over ons

Over Reggedok

Reggedok is een organisatie die hulpverlening biedt vanuit een open en persoonlijke visie. Deze zorg en hulpverlening bieden wij aan individuen (kinderen, jongeren, (jong)volwassenen) en gezinnen die zorg nodig hebben en/of problemen kennen. De hulpverlening is afhankelijk van de vraag. Daar waar nodig helpen wij, maar de zorgvrager houdt zelf de regie.

Ons doel

Het doel van de inzet van hulpverlening is om uw zelfredzaamheid te vergroten en u in uw eigen kracht te zetten. Wij proberen altijd maatwerk te leveren en soms is het nodig om verschillende vormen van hulpverlening tegelijk in te zetten. Binnen onze organisatie wordt er dan ook nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines. Wij sluiten aan bij uw hulpvraag en waar nodig zijn we creatief en creëren wij een nieuw en passend hulpaanbod. Het gaat ons om het resultaat dat wordt bereikt. Samen stellen we een ondersteuningsplan op waarin de doelen en de beoogde resultaten worden vastgelegd. Dit plan vormt de basis van onze hulpverlening. Regelmatig wordt de voortgang geëvalueerd en, waar nodig, wordt het ondersteuningsplan bijgesteld.

Kleinschalige teams

Wij werken met kleinschalige en zelfstandig werkende teams. Kwaliteit staat bij ons voorop, zo maken diverse vakspecialisten deel uit van onze teams. De situatie, persoonlijke omstandigheden, vaardigheden en behoeften verschillen per persoon. Om die reden verschilt ook de wijze waarop wij ondersteuning bieden. Wij willen maatwerk bieden.

De persoonlijke aandacht vormt daarbij een rode draad in ons werk. Alle mensen die wij hulpverlening bieden hebben één of meerdere vaste contactpersonen.

Waarom die naam?

De Regge is een rivier die dwars door Overijssel stroomt. Het geeft aan waar onze “roots” liggen.

 Een dok is een plaats waar schepen worden gebouwd en gerepareerd om vervolgens weer uit te varen. Wij hebben dit vertaald naar de plek waar het gezin of een individu zich op kan laden, op kracht kan komen of ondersteund kan worden om vervolgens (zelfstandig) de wereld in te trekken. Samen maakt dat Reggedok.