Over Reggedok

Reggedok is een zorgorganisatie die ondersteuning biedt vanuit een christelijke visie. Deze zorg en ondersteuning bieden wij aan gezinnen (kinderen, jongeren, ouders) en aan jongvolwassenen die zorgen en/of problemen kennen. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de vraag. Daar waar nodig, helpen wij. De zorgvrager houdt zelf de regie.

Wij werken met kleinschalige en zelfstandig werkende teams. Kwaliteit staat bij ons voorop, zo maken diverse vakspecialisten deel uit van onze teams. De persoonlijke aandacht vormt een rode draad in ons werken. Alle mensen die wij ondersteunen hebben één vast contactpersoon.

Waarom die naam?

Een dok is een plaats waar schepen worden gebouwd en gerepareerd om vervolgens weer uit te varen. Wij hebben dit vertaald naar de plek waar het gezin of individu zich kan opladen, op kracht kan komen, ondersteund kan worden, om vervolgens (zelfstandig) de wereld in te trekken.

Regge is een rivier die dwars door Overijssel stroomt. Het geeft aan waar onze ‘roots’ liggen. Samen maakt dat Reggedok.

Een samenwerkende organisatie

Goede zorg organiseer je samen. De zorgvrager samen met het sociale netwerk, samen met vrijwilligers, samen met andere maatschappelijke partners en samen met (zo nodig) de professional. Wij geloven in de kracht van samen.

Een organisatie die maatwerk biedt

De situatie, persoonlijke omstandigheden, vaardigheden en behoeften verschillen per persoon. Om die reden verschilt ook de wijze waarop de ondersteuning wordt geboden en de intensiteit per zorgvrager. Wij willen maatwerk bieden.

Een resultaatgerichte organisatie

Het gaat bij ons niet om het ‘zomaar’ bieden van zorg en ondersteuning. Maar om het resultaat dat wordt bereikt. Samen wordt het ondersteuningsplan opgesteld waarin de doelen en de beoogde resultaten worden vastgelegd. Dit plan vormt de basis van onze ondersteuning. Regelmatig wordt de voortgang geëvalueerd. Waar nodig, wordt het ondersteuningsplan bijgesteld.

Onder aan deze pagina ziet u welke mensen werkzaam zijn voor Reggedok.

Voor ‘onze missie & visie’, klik hier
Voor ‘werken bij Reggedok’, klik hier

Hallo ik ben Lenny te Wierik

ik ben teamcoördinator & orthopedagoog

Hallo ik ben Melanie Tijs

ik ben teamcoördinator & maatschappelijk werker

Hallo ik ben Elienne Ramp

ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener

Hallo ik ben Stephanie Rouwenhorst

ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener

Hallo ik ben Cherelle Bijker

ik ben maatschappelijk werker

Hallo ik ben Janice Schellevis

ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener

Hallo ik ben Maureen Vermeulen

ik ben maatschappelijk werker

Hallo, ik ben Kim van Laar

ik ben maatschappelijk werker

Hallo, ik ben Emiel Pluimers

ik ben psychomotorisch therapeut & systeemspecialist

Hallo, ik ben Eva Welhuis

ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener

Hallo, ik ben Kelly Teunissen

ik ben maatschappelijk werker

Hallo, ik ben Maureen Middelkamp

ik ben psychomotorisch therapeut

Hallo, ik ben Evelyn Reidinga

ik ben maatschappelijk werker

Hallo, ik ben Oscar Oosterlaar

Ik ben ambulant (gezins-)begeleider

Hallo, ik ben Bente Westhoff

Ik ben psychomotorisch therapeut

Hallo ik ben Annelies Voortman

Ik ben pedagogisch medewerker

Hallo ik ben Joas de Haan

ik ben SI Consulent (sensorische informatieverwerking)

Hallo ik ben Monique Schutten

Ik ben administratief medewerker

Hallo ik ben Susan Ruiter

Ik ben ambulant begeleider

Hallo ik ben Mirela Cuskovic

Ik ben ambulant begeleider

Hallo ik ben Nicola Krukkert

Ik ben psychomotorisch therapeut

Hallo ik ben Nienke Kreijkes

Ik ben muziektherapeut

Hallo ik ben Wilma van der Geer

Ik ben psychomotorisch therapeut

Hallo ik ben Susan Hollegien

Ik ben ambulant (gezins-) hulpverlener

Hallo ik ben Lydia Ligtenberg

Ik ben ambulant begeleider

Hallo ik ben Harald Eertink

Ik ben directeur