Psychologische behandeling

Voor wie is psychologische behandeling?

Ervaart u of uw kind moeilijkheden in het dagelijks leven? Of maakt u zich als ouder zorgen over de ontwikkeling, het welbevinden of het gedrag van uw kind? Dan kan psychologische behandeling, evt. in combinatie met diagnostiek, hierin ondersteunen. Het doel van deze behandeling is om weer op eigen kracht verder te kunnen. Hulpvragen kunnen o.a. gericht zijn op de volgende thema’s: 

 • Angst 
 • Somber en verdriet 
 • Trauma 
 • Kort lontje 
 • Dwanggedachten of -handelingen 
 • Tics 
 • Piekeren 
 • ADHD 
 • ASS 
 • Hechting 
 • Rouw en verlies 
 • Echtscheiding 
 • Zelfvertrouwen 
 • Zelfbeeld 
 • Faalangst 
 • Emotieregulatie-problemen 

Hoe ziet het traject eruit?

In een intakegesprek wordt met u besproken hoe we de behandeling vormgeven en hoeveel afspraken er ongeveer nodig zijn. Behandeling door een psycholoog/orthopedagoog bestaat vaak uit een combinatie van individuele behandeling, psycho-educatie en ouderbegeleiding. Binnen de individuele behandeling werken wij vanuit verschillende vormen. De meest voorkomende zijn:

 • Cognitieve Gedragstherapie 
 • EMDR en/of Write-junior 
 • Acceptance and Commitment Therapy 

Binnen of buiten? 

De behandelingen die binnen, in de spreekkamer worden geboden, kunnen ook buiten in de natuur plaatsvinden. Minstens zo ‘evidence based’, met extra voordelen. Zo blijkt het vaak iets minder spannend te zijn om samen buiten te zijn, ook al werken we aan de behandeling van de klachten. Tegelijkertijd reageren onze hersenen positief op bewegen en buiten zijn, zo daalt de stress bijvoorbeeld en neemt onze creativiteit toe. Bovendien biedt de natuur symbolen die we onderweg zullen vinden en dikwijls helpen om de gedachten meer beeldend te maken. Hiermee kan praten over moeilijke onderwerpen wat gemakkelijker zijn en blijven nieuwe ontdekkingen beter te herinneren. In onze mooie bossen in Rijssen-Holten een gemiste kans om die prachtige spreekkamer niet te gebruiken!  

Psycho-eduatie en ouderbegeleiding

Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Tijdens psycho-educatie leren zowel het kind/de jongere als de ouders meer over oorzaken van psychische problemen, hoe vaak het voorkomt en wat dit betekent voor het dagelijks leven. U kunt vragen stellen en samen situaties bespreken die voor jullie spelen. Door de psycho-educatie leert een kind zichzelf beter begrijpen en weten ouders hoe zij hun kind kunnen begeleiden.  

De ouderbegeleiding richt zich in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)problemen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen. In andere situaties moet er meer gebeuren. De ouders worden dan betrokken bij de behandeling van hun kind, met als doel zo goed mogelijk te leren omgaan met de moeilijke opvoedingssituaties. Tijdens de begeleiding leren ouders nieuwe vaardigheden. 

 

Wilt u meer weten over psychologische behandeling? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen 

Waar staat EMDR voor?

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een behandeling waarbij de nare herinneringen anders in het geheugen worden opgeslagen. Door ze opnieuw op te slaan op een goede manier krijgt het kind er minder of geen last meer van. De therapeut laat het kind de nare gebeurtenis vertellen en staat dan stil bij het beeld dat het kind nog het akeligst vindt. Terwijl het kind zich concentreert op dit beeld en wat ze erbij denken en voelen, wordt er nog iets anders van het kind gevraagd. Dat kan zijn: met je ogen de vingers van de therapeut volgen die voor je gezicht heen en weer bewegen, luisteren naar geluiden via de koptelefoon of met handen trommelen op de handen van de therapeut. Zo wordt de akelige gebeurtenis tijdelijk in de herinnering opgeroepen, maar daarna opnieuw opgeslagen op zo’n manier dat het kind er geen last meer van hebt. Het gevolg is dat de heftigheid van de herinneringen verandert en dat de problemen van het kind verdwijnen of verminderen.
Bij deze behandeling worden ook de ouders betrokken.
Website: www.emdr.nl

.

Wat is Write-Junior?

Writejunior is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het protocol “WRITE-junior”.
Het kind bespreekt, samen met de therapeut, de nare gebeurtenis en kijkt hoe hij/zij zich daarbij voelde, wat  het kind dacht en deed. Samen met de therapeut schrijft het kind dit verhaal op de computer. Als het kind jonger dan 8 jaar is, gebruiken we tekeningen in plaats van de computer. We leggen ook uit wat een kind allemaal kan voelen, denken of doen als ze zoiets hebben meegemaakt, zodat het kind weet dat hij/zij niet de enige is die zoiets voelt, denkt of doet. Daarna gaat de therapeut samen met het kind het verhaal verder schrijven en kijken hoe het kind op een andere manier tegen de nare gebeurtenis aan kan kijken. Daardoor krijgt het kind het gevoel van controle over zijn/haar leven weer terug en verminderen of verdwijnen de problemen die ze ervaren.
In sommige gevallen zijn ouders aanwezig bij het schrijven, in de meeste gevallen krijgen zij aparte gesprekken waarin bekeken wordt hoe zij het kind kunnen ondersteunen.
Website: www.writejunior.nl

 

Wat houdt cognitieve gedragstherapie precies in?

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij of zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Ons team

Anne Wil Eertink

GZ-psycholoog

a.eertink@reggedok.nl
06-20953561

Anne Wil

Eef van Asselt

GZ-psycholoog

e.vanasselt@reggedok.nl
06-20919350

Eef

Lisette Dollekamp

Orthopedagoog

l.dollekamp@reggedok.nl
06-51105683

Lisette

Contact