Verwijzers

Wie is Reggedok?

Reggedok is een zorgorganisatie die hulpverlening biedt vanuit een open en persoonlijke visie. Wij bieden hulpverlening op maat aan kinderen, jongeren, ouders, gezinnen en (jong)volwassenen. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van de vraag. Daar waar nodig helpen wij, maar de zorgvrager houdt zelf de regie.

Kleinschalige teams

Wij werken met kleinschalige en zelfstandig werkende teams. Kwaliteit staat bij ons voorop, zo maken diverse vakspecialisten deel uit van onze teams. De persoonlijke aandacht vormt een rode draad in ons werken. Alle mensen die wij ondersteunen hebben één of meerdere vaste contactpersonen.

Wat kan Reggedok bieden?

Wij richten ons op begeleiding, behandeling en begeleid zelfstandig wonen. Wij kunnen helpen op het gebied van: 

 • Individuele begeleiding
 • Opvoedondersteuning
 • Gezinsbegeleiding
 • Psychomotorische therapie (PMT)
 • (Neurologische) muziektherapie
 • Sensorische integratietherapie (prikkelverwerking)
 • Diagnostiek
 • Systeemtherapie (relatie & gezin)
 • Gezinsanalyse 
 • Groepsactiviteiten
 • Begeleid zelfstandig wonen
 • Consultatie
 • Observatie
 • Psychologische behandeling
 • EMDR en/of write-junior
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psycho-educatie
 • Acceptance and commitment therapie
 • Mind eye power (MEP)

De specifieke hulpvraag kan bijvoorbeeld gericht zijn op één van de volgende thema’s:

 • Probleemgedrag
 • Sociale contacten en vaardigheden
 • Structuur en plannen
 • Financiën & administratie
 • Zelfbeeld
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Ontwikkeling

Het doel van onze inzet van hulpverlening is om de zelfredzaamheid te vergroten en onze cliënten in hun eigen kracht te zetten. Wij proberen altijd maatwerk te leveren en soms is het nodig om verschillende vormen van hulpverlening tegelijk in te zetten. Binnen onze organisatie wordt er dan ook nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines.

Aanmelden

Verwijzers kunnen altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om (mogelijke) aanmeldingen te bespreken. Cliënten aanmelden kan door een mail te sturen naar: aanmeldoverleg@reggedok.nl of door gebruik te maken van ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u – als eerstelijns verwijzer – uw cliënten digitaal, dus snel en foutloos, naar ons verwijzen.

ZorgDomein

Contact