Individuele begeleiding 

Voor wie is individuele begeleiding?

Individuele begeleiding bieden wij aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Ervaart u of uw kind moeilijkheden op verschillende leefgebieden? Dan kan hulpverlening door middel van ambulante begeleiding u hierin ondersteunen. Het doel van de individuele begeleiding is om de zelfredzaamheid te vergroten en u in uw eigen kracht te zetten. Deze hulpverlening kan zowel bij u thuis plaatsvinden als op een andere locatie zoals op school of bij Reggedok.

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

Bij individuele begeleiding kunt u terecht met verschillende hulpvragen. Naar aanleiding van uw hulpvraag stellen wij één of meerdere doelen voor de begeleiding. De hulpvragen kunnen gericht zijn op de volgende thema’s: 

 • Zingeving
  Datgene wat u motiveert om te leven, bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging
 • Wonen
  Gericht op uw woonsituatie 
 • Financiën
  Uw financiële situatie en bestedingspatroon
 • Sociale relaties
  Relaties met mensen uit uw omgeving, waaronder uw gezin, familie of trajectbegeleider 
 • Lichamelijke gezondheid
  Uw fysieke gesteldheid en zelfzorg 
 • Psychische gezondheid
  Uw welbevinden, inclusief eventueel psychiatrisch ziektebeeld en verslavingsgedrag 
 • Werk en activiteiten
  Gericht op de invulling van uw dag, zoals werk, sociale activering, vrije tijd, school, opleiding en activiteiten 

Wilt u meer weten over individuele begeleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen 

Hoe wordt individuele begeleiding vergoed?

Voor individuele begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar kan een indicatie worden aangevraagd via huisarts of het sociaal plein van de gemeente waar u woont. Hieraan zitten voor u verder geen kosten verbonden.

Voor begeleiding vanuit de WMO (volwassenen) wordt een eigen bijdrage gevraagd vanuit het CAK. Dit bedraagt maximaal €20,60 per maand.

Is er een wachtlijst voor individuele begeleiding?

Er is momenteel geen wachtlijst voor deze vorm van begeleiding. Hoe snel er gestart kan worden is afhankelijk van planning en of agenda’s op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarnaast kijken wij naar welke hulpverlener past bij uw hulpvraag en moeten wij kijken of deze hulpverlener op dat moment ruimte heeft.

Mijn kind heeft individuele begeleiding nodig, maar is er ook begeleiding voor de rest van het gezin?

Ja, wij bieden ook gezinsbegeleiding aan. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder het kopje ‘gezinsbegeleiding’. 

Ons team

Cherelle Bijker

Ambulant hulpverlener

c.bijker@reggedok.nl
06-57743065

Cherelle

Denise van Heerdt

Ambulant hulpverlener

d.vanheerdt@reggedok.nl
06-82332532

Denise

Dennis Samar

Ambulant hulpverlener

d.samar@reggedok.nl
06-82065175

Dennis

Contact