Sensorische integratietherapie

Voor wie is sensorische integratietherapie (prikkelverwerking)?

Sensorische informatieverwerking is een hele mond vol. Sensorisch betekent eigenlijk niet meer dan “zintuigelijk”. Reggedok houdt zich bezig met sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en jongeren. Bij hen komen prikkels sterker binnen, of juist minder sterk. Hierdoor neemt het kind de informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving. Niet veel mensen weten van het bestaan van sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat kan problemen geven voor het kind, omdat het niet wordt begrepen door de omgeving.

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

Zintuigen voorzien ons van informatie over het eigen lichaam en de omgeving daarbuiten. De hersenen nemen de informatie op die via de zintuigen binnenkomt. De informatie vanuit de verschillende zintuigen wordt verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op de eisen of verwachtingen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van het kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd of onaangepast ervaren, maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

De symptomen van een probleem in de sensorische informatieverwerking zijn bij ieder kind verschillend. Er zijn immers héél veel zintuigen en die werken ook nog eens bij iedereen anders. Om orde te scheppen is er een onderverdeling gemaakt in modulatieproblemen, discriminatieproblemen en sensomotorische problemen.

Sensorische screening

Vaak wordt er een sensorische screening gedaan. Ook vragen we informatie van uw kind en de omgeving en analyseren we bijvoorbeeld videobeelden. We proberen een beeld te krijgen op welk gebied uw kind een verwerkingsprobleem heeft en waar ruimte ligt voor regulatie en ontwikkeling. Dit is nodig om vervolgens handvatten te kunnen geven aan zowel het kind als ouders hoe hier het beste mee omgegaan kan worden.

Wilt u meer weten over sensorische integratietherapie? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen 

Hoe kunnen sensorische informatieverwerkingsproblemen zich uiten?

Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden van hoe deze problemen zich kunnen uiten zijn: problemen met aanraking (verzorging, douche, haren wassen, blote voeten, niet aangeraakt willen worden), problemen met bewegen (evenwicht, angst om te bewegen, zoekt steeds beweging op, kan niet stil zitten), problemen met visuele en /of auditieve informatie (snel afgeleid zijn, schrik van geluiden/ licht, maakt lawaai of reageert niet op geluiden), problemen met smaak en / of geur (bijv. voorkeur voor bepaald eten, likken of kauwen aan voorwerpen).

Kan ik mijn kind ook aanmelden voor sensorische integratie therapie wanneer ik vermoedens heb van deze problematiek?

Wanneer uw kind wordt aangemeld voor SI-therapie, vindt er eerst een screening plaats. Het is dus zeker mogelijk om bij vermoedens van prikkelverwerkingsproblemen, een aanmelding te doen. Doormiddel van een vragenlijst, observaties en testen wordt inzicht verkregen welke sensorische informatie het kind gebruikt en/of welke vermeden wordt, welke bedreigend is of welke informatie het kind opzoekt en helpt om activiteiten en/of taken te volbrengen.

Wij lopen ook op school tegen problemen aan met onze zoon/dochter, waarbij er vermoedens zijn dat deze voortkomen vanuit sensorische informatie verwerkingsproblemen. Is het ook mogelijk dat de therapeut samenwerkt met school?

Binnen de behandeling kan, in overleg met u, contact opgenomen worden met school zodat ook de omgeving in kan spelen op wat uw kind nodig heeft om goed te functioneren. Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen zoals zitkussens, verzwarings- en kauwmaterialen. Deze zijn altijd ondersteunend en geen doel op zich.

Ons team

Joas de Haan

Ambulant hulpverlener / SI consulent

j.dehaan@reggedok.nl

Joas

Bente Westhoff

Psychomotorisch therapeut

b.westhoff@reggedok.nl
06-83273344

Bente

Emiel Pluimers

Systeemtherapeut / Teamcoördinator

e.pluimers@reggedok.nl
06-51169806

Emiel

Contact