Behandeling

Behandeling

Onze behandelingen zijn gericht op kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Persoonlijke aandacht en behandelingen op maat zijn daarbij de rode draad. De behandelingen die wij aanbieden zijn:

Sensorische integratietherapie

Reggedok houdt zich bezig met sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en jongeren. Bij hen komen prikkels sterker binnen, of juist minder sterk. Hierdoor neemt het kind de informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Muziektherapie

Op welke manier muziek wordt ingezet tijdens de muziektherapie hangt grotendeels af van degene die therapie krijgt. Er worden oefeningen gedaan waarbij u soms improviseert, soms alleen muziek luistert, maar soms ook samen muziek maakt. Muziek kan ook een middel zijn om gevoelens uit te drukken zonder woorden.

Systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd en heeft betrekking op alles wat een belangrijk onderdeel van de leefwereld van de cliënt uitmaakt. Vaak ervaren we dat problemen die bij kinderen of jongeren spelen niet alleen op te lossen zijn met individuele begeleiding of therapie. 

Psychologische behandeling

Ervaart u of uw kind moeilijkheden in het dagelijks leven? Of maakt u zich als ouder zorgen over de ontwikkeling, het welbevinden of het gedrag van uw kind? Dan kan psychologische behandeling, evt. in combinatie met diagnostiek, hierin ondersteunen.

Psychomotorische therapie 

Psychomotorische therapie (PMT) is een echte doe-therapie voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. In deze therapie leert u door middel van sport en spel met uzelf en uw omgeving om te gaan.

Beeldende therapie

Beeldende therapie

Beeldende therapie is één van de non-verbale vormen van vaktherapie, voorheen creatieve therapie genoemd. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het doel is, om door het inzetten van beeldende middelen.