Wat doen wij?

Hulpverlening op maat

Het doel van onze hulpverlening is om uw zelfredzaamheid te vergroten en u in uw eigen kracht te zetten. Wij proberen altijd maatwerk te leveren en waar nodig hebben wij de mogelijkheid om verschillende vormen van hulpverlening tegelijk in te zetten. Binnen onze organisatie wordt er dan ook nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines én altijd met een vast contactpersoon. Wij bieden ondersteuning door middel van begeleiding, behandeling en begeleid zelfstandig wonen. 

Begeleiding

Wij begeleiden kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen bij verschillende hulpvragen. Wij proberen altijd maatwerk te leveren en soms is het nodig om verschillende vormen van hulpverlening tegelijk in te zetten.

Behandeling

Persoonlijke aandacht en maatwerk vormen de rode draad in onze behandelingen. Wij bieden sensorische integratietherapie, muziektherapie, systeemtherapie en psychomotorische therapie aan, aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Begeleid zelfstandig wonen

In 2016 is Reggedok begonnen met het begeleid zelfstandig wonen project. Wij verhuren woningen met een zorglabel. Wonen binnen het begeleid zelfstandig wonen project gaat namelijk altijd hand in hand met ambulante begeleiding.

Diagnostiek

Diagnostiek kan in bepaalde situaties helpen bij het verhelderen van gedrag en/of problemen en bij het inzetten van passende begeleiding en/of behandeling.