Veelgestelde vragen

Individuele begeleiding

Hoe wordt individuele begeleiding vergoed?

Voor individuele begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar kan een indicatie worden aangevraagd via huisarts of het sociaal plein van de gemeente waar u woont. Hieraan zitten voor u verder geen kosten verbonden.

Voor begeleiding vanuit de WMO (volwassenen) wordt een eigen bijdrage gevraagd vanuit het CAK. Dit bedraagt maximaal €20,60 per maand.

Is er een wachtlijst voor individuele begeleiding?

Er is momenteel geen wachtlijst voor deze vorm van begeleiding. Wel zijn er momenteel veel aanmeldingen, waardoor de aanmeldprocedure wat langer kan duren.

Mijn kind heeft individuele begeleiding nodig, maar is er ook begeleiding voor de rest van het gezin?

Ja, wij bieden ook gezinsbegeleiding aan. Hier vindt u meer informatie over gezinsbegeleiding.

Gezinsbegeleiding

Bieden jullie ook gezinsbegeleiding wanneer ouders gaan scheiden of gescheiden zijn?

Ja, ook in deze situatie kunnen wij gezinsbegeleiding bieden. Samen gaan we kijken of dit met één of met meerdere hulpverleners zal zijn, om voor iedereen een veilige samenwerking te bieden.  

Wanneer ons gezin begeleiding krijgt, is er dan een vaste hulpverlener betrokken?

Vertrouwen en veiligheid staat bij ons voorop. Daarom zullen wij altijd ons best doen om één vaste hulpverlener te koppelen aan uw gezin.

Is het mogelijk om naast gezinsbegeleiding, ook behandeling in te zetten voor individuele gezinsleden?

Bij Reggedok willen we graag kunnen doen wat nodig is. Dit maakt dat begeleiding en behandeling juist hand in hand gaan, om u hulp op maat te bieden. Dit is tevens de reden dat Reggedok een divers aanbod aan behandelingen biedt. 

Groepen

Kan je ook zonder individueel begeleidingstraject deelnemen aan de groepen van Reggedok?

Ja, dit kan. Het is niet nodig om perse een begeleidings- / behandelingstraject bij Reggedok te volgen.

Hoe wordt deelname aan een groep vergoed?

Voor deelname aan één van de groepen is een indicatie nodig net als voor begeleiding en behandeling. Deze kan worden aangevraagd via het sociaal plein van de gemeente of via de huisarts. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, dan kijken wij met u mee.

Kan ik ook samen met een vriend(in) deelnemen aan een groep van Reggedok?

Voor alle groepen geldt dat gekeken wordt naar de hulpvraag van de deelnemer. Er is namelijk een indicatie vanuit huisarts of gemeente nodig om deel te kunnen nemen. Zo wordt jouw deelname vergoed. Mocht jouw vriend(in) ook een vraag hebben, dan kan zij zich ook aanmelden en wanneer zij een indicatie krijgt, kan ook zij deelnemen aan een groep van Reggedok. 

Begeleiding zelfstandig wonen

Vanaf welke leeftijd kom je in aanmerking voor dit project?

De huursubsidie voor de appartementen waar Reggedok het zelfstandig wonen-project aanbiedt, is in principe vanaf 23 jaar. Er zijn wel eens uitzonderingen gemaakt hierover is dan altijd contact met de gemeente en de goede woning.

Hoe zien de appartementen eruit(hoeveel slaapkamers ect)?

Een appartement aan de Bijvank telt een woonkamer met keuken, een badkamer met toilet en twee slaapkamers (één grote en één kleinere).

Is het verplicht om deel te nemen aan alle gezamenlijke activiteiten in dit project?

Dit is wel het basisprincipe waar vanuit gegaan wordt wanneer je deelneemt aan het begeleid wonen-project. Waar gewenst kunnen hierin natuurlijk uitzonderingen gemaakt worden. Het gaat er uiteindelijk om dat jij de hulp krijgt die je nodig hebt om richting volledig zelfstandig wonen te komen.

Sensorische integratie therapie

Hoe kunnen sensorische informatieverwerkingsproblemen zich uiten?

Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden van hoe deze problemen zich kunnen uiten zijn: problemen met aanraking (verzorging, douche, haren wassen, blote voeten, niet aangeraakt willen worden), problemen met bewegen (evenwicht, angst om te bewegen, zoekt steeds beweging op, kan niet stil zitten), problemen met visuele en /of auditieve informatie (snel afgeleid zijn, schrik van geluiden/ licht, maakt lawaai of reageert niet op geluiden), problemen met smaak en / of geur (bijv. voorkeur voor bepaald eten, likken of kauwen aan voorwerpen).

Kan ik mijn kind ook aanmelden voor sensorische integratie therapie wanneer ik vermoedens heb van deze problematiek?

Wanneer uw kind wordt aangemeld voor SI-therapie, vindt er eerst een screening plaats. Het is dus zeker mogelijk om bij vermoedens van prikkelverwerkingsproblemen, een aanmelding te doen. Doormiddel van een vragenlijst, observaties en testen wordt inzicht verkregen welke sensorische informatie het kind gebruikt en/of welke vermeden wordt, welke bedreigend is of welke informatie het kind opzoekt en helpt om activiteiten en/of taken te volbrengen.

Wij lopen ook op school tegen problemen aan met onze zoon/dochter, waarbij er vermoedens zijn dat deze voortkomen vanuit sensorische informatie verwerkingsproblemen. Is het ook mogelijk dat de therapeut samenwerkt met school?

Binnen de behandeling kan, in overleg met u, contact opgenomen worden met school zodat ook de omgeving in kan spelen op wat uw kind nodig heeft om goed te functioneren. Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen zoals zitkussens, verzwarings- en kauwmaterialen. Deze zijn altijd ondersteunend en geen doel op zich.

Psychomotorische therapie

Mag ik zelf kiezen bij welke therapeut ik in behandeling ga?

Wanneer u zich aanmeld voor therapie wordt er contact met u opgenomen en bespreken wij wat de mogelijkheden zijn. Het kan natuurlijk zijn dat u één van de therapeuten al kent en dat u daarom een voorkeur heeft. Toch kan het ook zo zijn dat een andere therapeut eerder plek heeft en net zo goed met u aan de slag kan met uw hulpvraag. Dit zullen wij met u bespreken tijdens het eerste contact. 

Kan ik ook eerst een proefsessie of kennismaking doen bij PMT om te kijken of het iets voor mij is?

Ja, dat kan. Een kennismaking is vrijblijvend. Neem hiervoor contact met ons op via ons contactformulier.

Moet ik sportief zijn of iets met sport hebben om in aanmerking te komen voor PMT?

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie en een behandelmethode voor psychische problemen. Als je last hebt van psychische problemen, is dat lichamelijk ook te merken. Bij PMT sta je stil bij de signalen die je lichaam geeft. Ook leer je lichaamssignalen en –ervaringen herkennen en ga je daar betekenis aan geven. Zoals je bij gedragstherapie werkt aan je psychische problemen door te praten, doe je dat bij PMT door te bewegen. Het is voor psychomotorische therapie niet nodig dat je een sportieve achtergrond hebt. Ook als je niet zo sportief bent, kan deze therapie geschikt zijn voor jou.

Muziektherapie

Moet ik muzikaal zijn om in aanmerking te komen voor muziektherapie?

Het is niet nodig om een instrument te kunnen bespelen of om te kunnen zingen als je in aanmerking wilt komen voor muziektherapie. Wel is het handig als u of uw kind affiniteit heeft met muziek. Dit maakt dan dat deze vorm van therapie meer laagdrempelig is.

Is er een wachtlijst voor muziektherapie?

Momenteel is er geen wachtlijst voor muziektherapie.

Is het ook mogelijk om muziektherapie aan huis te krijgen of op locatie?

De muziektherapie vindt in principe plaats in ons kantoor aan de Kerkstraat. Wanneer het wenselijk is om de therapie op een andere locatie te laten plaatsvinden, dan is er wel ruimte voor overleg. U kunt hierover contact met ons opnemen via onze contact pagina.

Systeemtherapie

Wat zijn voorbeelden van vragen waarmee je bij systeemtherapie terecht kan?

Voorbeelden van vragen voor systeemtherapie zijn: communicatieproblemen, ruzie en conflicten, spanningen in je relatie tot andere gezinsleden, ouders of schoolouders. Daarnaast kan je ook bij systeemtherapie terecht wanneer er bijvoorbeeld moeilijkheden zijn in het vormgeven aan een nieuw samengesteld gezin of bij echtscheiding.

Hoe wordt systeemtherapie vergoed?

Er zijn meerdere manieren waarop de therapie vergoed kan worden. Voor meer informatie mag u contact met ons opnemen via ons contact formulier of bellen naar ons algemene nummer.

Is het ook mogelijk om eenmalig een gesprek te hebben met een systeemtherapeut?

Ja, dit kan zeker. Hiervoor mag u contact met ons opnemen via ons contactformulier.