Aanmelden

Aanmeldprocedure Reggedok

Gecontracteerde gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor goede zorg en ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar (via de Jeugdwet) en aan volwassenen (via de Wmo).

Wij hebben een contract met “Samen 14” en de regio IJsselland. Wij werken vanuit zowel de Jeugdwet als de Wmo in de volgende gemeenten:

 • Rijssen-Holten
 • Twenterand
 • Wierden
 • Hellendoorn
 • Almelo
 • Hengelo
 • Hof van Twente
 • Enschede

Daarnaast mogen wij hulp die valt onder de Jeugdwet bieden in de volgende gemeenten:

 • Deventer
 • Raalte
 • Ommen
 • Dalfsen
 • Zwolle

Verwijzers kunnen aanmeldingen versturen naar: aanmeldoverleg@reggedok.nl 

 

Aanmeldroutes

Er zijn verschillende routes die u kunt volgen om begeleiding vanuit Reggedok te krijgen. U kunt zich melden bij het zorgloket van de gemeente waar u woont. Voor hulpvragen van jeugdigen tot 18 jaar kunt u zich ook melden bij uw huisarts voor een verwijzing. Zowel de huisarts als de consulenten van de gemeente zullen uw situatie en hulpvragen met u bespreken en inschatten welke hulpverlening er nodig is. Zij zullen u eventueel verwijzen naar Reggedok.

U mag altijd vrijblijvend contact opnemen met Reggedok zodat wij met u mee kunnen denken en uit kunnen leggen welke vormen van hulpverlening wij aanbieden.

Wat kan Reggedok bieden?

Als u bij Reggedok wordt aangemeld plant één van de medewerkers uit het aanmeldteam zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek met u in. Wij inventariseren uw hulpvragen en kijken vervolgens welke medewerker goed bij u past en u zou kunnen helpen met uw hulpvraag.

 

Voor de verschillende vormen van hulpverlening die wij bieden, hebben wij de volgende wachttijden.

Begeleiding:                                   Er is geen sprake van een wachtlijst.

Psychomotorisch therapie:         Er is een wachtlijst van 3 maanden.

Systeemtherapie:                         Er is geen sprake van een wachtlijst.

Sensorisch integratietherapie:   Er is een wachtlijst van 2 tot 4 maanden.

Muziektherapie:                           Er is een wachtlijst van 3 maanden.

Psychologische behandeling:     Er is een wachtlijst van 4 maanden.

Diagnostiek:                                  Er is een wachtlijst van 4 maanden.

 

 

Contact

3 + 15 =