Aanmelden

Aanmeldprocedure Reggedok

Gecontracteerde gemeenten

Sinds 2015 zijn gemeenten voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor goede zorg en ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar (via de Jeugdwet) en aan volwassenen (via de Wmo).

Wij hebben een contract met “Samen 14” en de regio IJsselland. Wij werken vanuit zowel de Jeugdwet als de Wmo in de volgende gemeenten:

 • Rijssen-Holten
 • Twenterand
 • Wierden
 • Hellendoorn
 • Almelo
 • Hengelo
 • Hof van Twente
 • Enschede

Daarnaast mogen wij hulp die valt onder de Jeugdwet bieden in de volgende gemeenten:

 • Deventer
 • Raalte
 • Ommen
 • Dalfsen
 • Zwolle

Verwijzers kunnen aanmeldingen versturen naar: aanmeldoverleg@reggedok.nl 

Aanmeldroutes

Er zijn verschillende routes die u kunt volgen om begeleiding vanuit Reggedok te krijgen. U kunt zich melden bij het zorgloket van de gemeente waar u woont. Voor hulpvragen van jeugdigen tot 18 jaar kunt u zich ook melden bij uw huisarts voor een verwijzing. Zowel de huisarts als de consulenten van de gemeente zullen uw situatie en hulpvragen met u bespreken en inschatten welke hulpverlening er nodig is. Zij zullen u eventueel verwijzen naar Reggedok.

U mag altijd vrijblijvend contact opnemen met Reggedok zodat wij met u mee kunnen denken en uit kunnen leggen welke vormen van hulpverlening wij aanbieden.

Wat kan Reggedok bieden?

Als u bij Reggedok wordt aangemeld plant één van de medewerkers uit het aanmeldteam zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek met u in. Wij inventariseren uw hulpvragen en kijken vervolgens welke medewerker goed bij u past en u zou kunnen helpen met uw hulpvraag.

Voor de verschillende vormen van hulpverlening die wij bieden, hebben wij de volgende wachttijden.

Begeleiding

Er is geen sprake van een wachtlijst.

Psychomotorische therapie

Er is geen sprake van een wachtlijst(Rijssen/Holten), andere regio’s 3-6 maand.

Systeemtherapie

Er is een wachtlijst van 6 maand.

Sensorische integratietherapie

Er is een wachtlijst van 2 tot 4 maand.

Muziektherapie

Er is geen sprake van een wachtlijst. 

Psychologische behandeling

Er is een wachtlijst van 8 maand. *

Diagnostiek

Er is een wachtlijst van 8 maand. *

*
Beste heer/mevrouw,

Bij deze willen wij u informeren over de wachttijden voor diagnostiek en behandeling bij Reggedok.

Door verschillende factoren is het lastig om een indicatie te geven van de actuele wachttijden. Door fluctuatie in onder andere beschikbaar personeel en het aantal aanmeldingen, zijn de wachttijden wisselend. Momenteel is de geschatte wachttijd voor behandeling of diagnostiek 6 tot 8 maanden.

Wij beseffen dat dit een lange wachttijd is, langer dan wij wensen en dan het zou moeten zijn. We doen ons best om de wachttijden te verkorten, maar vooralsnog kunnen wij hier geen garanties in geven.

Wanneer u bij ons op de wachtlijst staat, raden wij u aan om tussendoor te informeren wat de geschatte wachttijd voor u of uw kind is. Deze zou in het uiterste geval wat kunnen oplopen, maar zou ook kunnen afnemen als er eerder ruimte vrij komt. Tevens raden wij u aan om u te laten informeren over wachttijden bij andere instellingen die aansluiten op uw hulpvraag.

Indien u een andere passende instelling gevonden heeft of wanneer u om andere redenen van onze wachtlijst afgehaald wilt worden, horen wij dat graag zo snel mogelijk.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en excuus voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

 Reggedok 

 

Contact