Diagnostiek

Voor wie is diagnostiek?

Diagnostiek kan in bepaalde situaties helpen bij het verhelderen van gedrag en/of problemen en bij het inzetten van passende begeleiding en/of behandeling. Zo kan na diagnostiek bijvoorbeeld duidelijk worden of sprake is van ontwikkelingsproblematiek (AD(H)D/ASS) bij het kind. Diagnostiek is bij iedere cliënt anders. Er zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk, zoals persoonlijkheidsonderzoek, sociaal emotioneel onderzoek, intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek. Onderzoek bestaat vaak uit een aantal gesprekken en het invullen van enkele vragenlijsten. Soms doen we een observatie, bijv. thuis of op school en het kan ook zijn dat we een test afnemen, zoals een intelligentieonderzoek.

Hoe ziet een diagnostiek traject eruit?

Wanneer uw kind is aangemeld voor diagnostiek wordt er eerst een intake gesprek met u en waar mogelijk samen met uw zoon/dochter ingepland. Naar aanleiding van dit gesprek wordt bepaald welk onderzoek we precies gaan inzetten. Bij de diagnostiek betrekken we ook de omgeving van het kind/de jongere, zoals de ouders en de school. Nadat alle afspraken zijn afgerond, volgt een adviesgesprek.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over diagnostiek? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen 

Is het mogelijk om onderzoek te doen zonder dat er een 'stempel' gesteld wordt?

 Vanuit Reggedok verrichten wij onderzoek om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden van een kind/ jongere en met welke vaardigheden zij meer moeite hebben. Dit om gerichte handvatten te kunnen bieden voor de opvoeding/ omgang en eventuele behandeling. Als er sprake is van ontwikkelingsproblematiek, dan zal er altijd een beschrijvende diagnose gegeven worden waarin uitgelegd wordt hoe het gedrag van het kind/jongere te verklaren is.

Is het mogelijk om bij hele jonge kinderen onderzoek te doen?

Dat is wel mogelijk, echter het onderzoek wordt dan anders vorm gegeven. Er kunnen (spel)observaties gedaan worden in verschillende situaties en er zullen veelal gesprekken plaats vinden met de ouders/ betrokkenen. Ook worden er door zowel ouders en andere betrokkenen vragenlijsten ingevuld.

Kan ik mij voorbereiden op een onderzoek?

Het is verstandig om uw zoon of dochter van tevoren te vertellen waarom hij of zij onderzocht gaat worden en wat er gaat gebeuren. Het volgende zou u hierover kunnen vertellen:

  • Dat het onderzoek een beetje lijkt op school; je werkt met een juffrouw maar er zijn geen andere kinderen.
  • Het onderzoek is een reeks opdrachtjes en dit gaat helpen om nog beter te kunnen begrijpen hoe we kunnen helpen.
  • Dat sommigen taken makkelijk zijn en andere lastiger.
  • Dat de taken soms lijken op wat er op school wordt gedaan en soms op leuke spelletjes.
  • Dat ze geen cijfer krijgen en dus ook niet kunnen falen, zelfs als ze de antwoorden op sommige vragen niet weten.
  • Dat ze samenwerken met een volwassene die uitlegt wat je moet doen.
  • Dat het onderzoek geen pijn doet. Je krijgt geen prikje en de onderzoeker is geen dokter in een witte jas.     

Zelf kan u in de tussentijd plaatsnemen in de wachtkamer of even op pad gaan waarbij we u vragen telefonisch bereikbaar te zijn.

Ons team

Anne Wil Eertink

GZ-psycholoog

a.eertink@reggedok.nl
06-20953561

Anne Wil

Eef van Asselt

GZ-psycholoog

e.vanasselt@reggedok.nl
06-20919350

Eef

Lenny te Wierik

Orthopedagoog / Teamcoördinator

l.tewierik@reggedok.nl
06-53598839

Lenny

Contact