Beeldende therapie

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is één van de non-verbale vormen van vaktherapie, voorheen creatieve therapie genoemd. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het doel is, om door het inzetten van beeldende middelen zoals tekenen, boetseren, schilderen, etc. een veranderingsproces te bewerkstelligen. Het is een therapie die als doel acceptatie-, veranderings- en ontwikkelingsprocessen wil behalen. Deze verandering vindt plaats in het beeldend werken. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt, de werkstukken en de beeldende therapeut. Via expressie en communicatievormen leert de cliënt te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat.

Beeldende therapie kan ingezet worden bij doelgroepen die moeite hebben om zich adequaat (verbaal) te uiten. Soms gaat het ook om doelgroepen die sterk cognitief zijn ingesteld, en daardoor wel zicht hebben op de aard en achtergrond van hun probleem, maar weinig tot niet stilstaan bij hun ervaringen ( lees; gevoel ). Beeldend therapeuten kunnen ervaringen aanbieden die nieuw zijn en een trigger kunnen zijn tot gedragsverandering.

Voorbeelden van hulpvragen waarbij beeldende therapie ingezet kan worden zijn

  • Angstklachten

  • Vergroten/versterken van sociale vaardigheden

  • Weerbaarheid

  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen

  • Depressie

  • Gedragsproblemen

  • Trauma

  • Verliesverwerking

  • Verslaving

Wilt u meer weten over beeldende therapie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ons team

Wilma van der Geer-Wibbelink

Psychomotorisch therapeut

w.vdgeer@reggedok.nl
06-12671367

Wilma

Astrid Götz

Ambulant Hulpverlener / Beeldend Therapeut

a.gotz@reggedok.nl
06-26394367

Astrid

Denise van Heerdt

Ambulant hulpverlener

d.vanheerdt@reggedok.nl
06-82332535

Denise

Contact