Privacy

Je mag er op vertrouwen als cliënt dat jouw privacy gewaarborgd is. Reggedok zet zich in om de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen. Hierover lees je meer in het privacyreglement.

Privacyreglement Reggedok

Kerkstraat 7 • 7461 DB RIJSSEN • T: 0548 - 850 595 • E: info@reggedok.nl • KvK-nummer: 61364649