Klachten en complimenten 

We vinden het fijn wanneer je ons laat weten dat je een klacht hebt of dat je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Klacht melden bij de Reggedok
Met een klacht kun je terecht bij je vaste begeleider of behandelaar. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de interne klachtencommissie van de Reggedok. Dit kan door een mail te sturen naar info@reggedok.nl. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

Externe klachtenfunctionaris & klachtencommissie
Je kunt jouw vraag of klacht ook voorleggen aan een externe klachtenfunctionaris . Reggedok heeft een overeenkomst gesloten met Klachtenportaal Zorg Een klachtenfunctionaris bemiddelt. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert ervoor te zorgen dat jij er samen uit komt. De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de klacht. Onze organisatie moet binnen zes weken een schriftelijke reactie op jouw klacht geven.

Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de klacht ook worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn niet werkzaam voor of bij de aanbieder. Na ontvangst van jouw klacht wordt gekeken of de commissie bevoegd is om de klacht in behandeling te nemen. De secretaris van de externe klachtencommissie verzorgt de correspondentie tussen jou en onze organisatie. De commissie geeft wel een oordeel over de gegrondheid van een klacht

Op de website van Klachtenportaal Zorg vind je meer informatie over hoe je een klacht kunt indienen.

Geschillencommissie
Je kunt ook een klacht indienen bij de de onafhankelijke en erkende Stichting Geschillencommissie KPZ. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en jij ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de volgende website.

Natuurlijk heb je altijd het recht om je klacht direct in te dienen bij de externe geschillencommissie en/of klachtencommissie.

Complimenten
Ben je juist heel tevreden over de begeleiding of behandeling die je van Reggedok ontvangt, dan horen wij dat ook graag. Dat kan persoonlijk aan de vaste begeleider of behandelaar, maar dat kan ook door een mail te sturen naar info@reggedok.nl

Klachten en complimenten zorgen voor betere zorg!

 

Contact