Reggedok Outdoors

Reggedok Outdoors

In samenwerking met Outdoors Holten (Langstraat 6, Holten) heeft Reggedok een eigen plek gecreëerd. Reggedok Outdoors bevindt zich in een bosrijke omgeving, waarbij de natuur therapeutisch wordt ingezet. Op deze plek is zowel buiten als binnen de mogelijkheid voor ervaringsleren. Bij Reggedok Outdoors werken bevlogen SKJ-geregistreerde professionals die met passie voor kind en natuur bijdragen aan een veilig leer- en leefklimaat. Reggedok Outdoors biedt gespecialiseerde jeugdzorg voor jongeren waar in het voorliggende veld geen of onvoldoende mogelijkheden voor zijn. Reggedok Outdoors houdt rekening met het feit dat elke jongere op zijn eigen manier wordt gestimuleerd. Zij biedt een goede balans tussen in- en ontspannende activiteiten. Jongeren worden uitgedaagd middels avontuurlijke activiteiten, waarbij aandacht is voor het ervaren en verleggen van grenzen binnen veilige kaders. Op natuurlijke wijze worden jongeren geconfronteerd met grenzen en meer bewust van eigen krachten. Er wordt een veranderklimaat gecreëerd waarin eenieder mag zijn wie hij is.

Reggedok Outdoors biedt vakantiebegeleiding voor jongeren vanaf 8 jaar oud. De jongere en/of de gezinssituatie vragen ondersteuning bij:

• Het opdoen van succeservaringen ter versterking van het zelfvertrouwen.

• Het leren herkennen en aangeven van persoonlijke wensen en grenzen.

• Het leren herkennen van je eigen onder- of overprikkeling en het inzetten van regulatie.

• Het leren uiten en verwoorden van eigen emoties en die van anderen.

• Het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

• Het vinden van een rustige, ontspannen leefomgeving en ontlasting van de thuissituatie.

• Het leren omgaan met individuele (on)mogelijkheden (psycho-educatie).

Reggedok biedt maatwerk, wat betekent dat er in afstemming met de jongere/het gezin naast bovenstaande doelen ook andere vormen van (individuele) begeleiding mogelijk zijn. Op dit moment is Reggedok Outdoors nog volop in ontwikkeling. Wanneer er meer helder is over een structureel zorgaanbod, zal bovenstaande informatie verder worden aangevuld.

Meer weten over Reggedok Outdoors?

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Ons team

Annelies Voortman-Broeze

Ambulant hulpverlener

a.voortman@reggedok.nl
06-83353139

Annelies

Stephanie Woesthuis-Rouwenhorst

Ambulant hulpverlener

s.rouwenhorst@reggedok.nl
06-57743087

Stephanie

Kelly Teunissen

Ambulant hulpverlener

k.teunissen@reggedok.nl
06-51169806

Kelly

Contact