Groepsactiviteiten

Voor wie zijn groepsactiviteiten?

Reggedok biedt diverse groepsactiviteiten aan voor verschillende doelgroepen met verschillende hulpvragen. Wij inventariseren welke hulpvraag u heeft en proberen hierop te anticiperen door een passend aanbod te bieden. Groepsactiviteiten bieden een kans om te werken aan individuele hulpvragen op een manier die aanvullend kan zijn op de individuele begeleiding.

Ontmoetingsgroepen

Naast de ontmoetingsgroepen die momenteel al worden aangeboden, starten wij regelmatig nieuwe ontmoetingsgroepen. Bij onze ontmoetingsgroepen staat ‘ontmoeten’ centraal.

Let’s Meet

Let’s Meet is een ontmoetingsgroep voor volwassenen die moeite hebben met of problemen ervaren in het aangaan van contacten. De mensen die aanwezig zijn hebben allemaal het voornemen om zichzelf te ontwikkelen op dit gebied.

Reggehonk

Reggehonk is een ontmoetingsgroep georganiseerd voor jongeren in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 20 jaar. Plezier en ontspanning is het eerste doel, om vanuit daar te kunnen werken aan persoonlijke doelen.

Veelgestelde vragen 

Kan je ook zonder individueel begeleidingstraject deelnemen aan de groepen van Reggedok?

Voor deelname aan één van de groepen is een indicatie nodig net als voor begeleiding en behandeling. Deze kan worden aangevraagd via het sociaal plein van de gemeente of via de huisarts. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, dan kijken wij met u mee.

Hoe wordt deelname aan een groep vergoed?

Voor deelname aan één van de groepen is een indicatie nodig net als voor begeleiding en behandeling. Deze kan worden aangevraagd via het sociaal plein van de gemeente of via de huisarts. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op, dan kijken wij met u mee.

Kan ik ook samen met een vriend(in) deelnemen aan een groep van Reggedok?

Voor alle groepen geldt dat gekeken wordt naar de hulpvraag van de deelnemer. Er is namelijk een indicatie vanuit huisarts of gemeente nodig om deel te kunnen nemen. Zo wordt jouw deelname vergoed. Mocht jouw vriend(in) ook een vraag hebben, dan kan zij zich ook aanmelden en wanneer zij een indicatie krijgt, kan ook zij deelnemen aan een groep van Reggedok.