Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Als (jong)volwassene kom je op een punt dat je graag zelfstandig wilt wonen. Je wilt leren op eigen benen te staan en je wilt graag je eigen leven opbouwen. Dit is spannend en leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Het hebben van bijvoorbeeld een beperking of psychische problemen maakt dat je hier soms hulp bij kan gebruiken.

In 2016 is Reggedok begonnen met het begeleid zelfstandig wonen project. Wij verhuren woningen met een zorglabel. Wonen binnen het begeleid zelfstandig wonen project gaat namelijk altijd hand in hand met ambulante begeleiding.

Voor wie is begeleid zelfstandig wonen?

Het project is geschikt voor (jong)volwassenen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar toch hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Er is een mate van zelfstandigheid nodig, je moet in staat zijn je hulpvragen uit te stellen. Het gaat niet om 24-uurs begeleiding, er is geen begeleiding in de weekenden of in de nachten. Begeleiding wordt ingezet op basis van een WMO indicatie.

Je komt in aanmerking voor het project als je baat hebt bij de wijze waarop het project vormgegeven wordt. Dus je hebt baat bij de nabijheid van zowel andere jongeren met een zelfde soort hulpvraag als ook de nabijheid van medewerkers die flexibel aanwezig zijn in de multifunctionele ruimte. Binnen het project kun je op een laagdrempelige manier in contact komen met begeleiders, binnenlopen als je een vraag hebt of behoefte hebt aan een praatje. Er is ruimte voor het flexibel inplannen van afspraken en er kan te allen tijde contact gezocht worden via de app of telefoon. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste begeleiders om continuïteit te kunnen waarborgen, maar er wordt ook altijd vervanging geregeld op het moment dat vaste begeleiders afwezig zijn.

Bewoners worden actief betrokken bij het project en voelen zich verbonden met elkaar. Zij worden door begeleiding tevens ondersteund in het “meedoen binnen de buurt”, het participeren in de samenleving. Er worden wekelijks (naar behoefte) individuele begeleidingsmomenten gepland. Daarnaast kun je gebruik maken van de gezamenlijke activiteiten die worden georganiseerd in de multifunctionele ruimte. Zo worden er bewonersvergaderingen georganiseerd en worden er wekelijks avonden georganiseerd waarbij we samen eten. Onder begeleiding van een professionele medewerker ga je met elkaar koken en eten om op die manier ook te werken aan je doelen, denk hierbij aan zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en het opdoen en onderhouden van sociale contacten. 

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

Je kunt worstelen met verschillende thema’s en soms heb je hulp nodig om verder te kunnen. Hulpvragen kunnen liggen op allerlei leefgebieden. Het kan zijn dat je hulp nodig hebt bij het omgaan met geld en het op orde houden van je financiën, bij het vinden van werk of een dagbesteding, bij het opbouwen van sociale contacten en het leren van sociale vaardigheden, bij het zorgen voor jezelf en voor jouw woning, het maken van planningen en het indelen van jouw dag of het versterken van jouw eigenwaarde, zelfvertrouwen en algehele welbevinden.

Voor sommige jongvolwassenen is het project een tussenstation, waarna zij door kunnen stromen en een volgende stap kunnen zetten naar meer zelfredzaamheid. Andere jongvolwassenen hebben een meer structurele ondersteuningsvraag. Dit is dan ook de reden waarom er geen eindtijd wordt gekoppeld aan het wonen binnen het project, maar er altijd naar de hulpvraag wordt gekeken.

Wilt u meer weten over begeleid zelfstandig wonen? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Veelgestelde vragen 

Vanaf welke leeftijd kom je in aanmerking voor dit project?

In principe wordt er geen leeftijdsgrens gehanteerd bij dit project. Er wordt vooral gekeken of het passend is bij jouw hulpvraag. Echter moet het financieel wel haalbaar zijn en moet je er rekening mee houden dat je pas recht hebt op huurtoeslag als je 23 jaar of ouder bent. In de praktijk zien wij dat jongeren jonger dan 23 jaar vaak niet in staat zijn om het wonen binnen het project te kunnen financieren.

Hoe zien de appartementen eruit (hoeveel slaapkamers, etc)?

Een appartement aan de Bijvank telt een woonkamer met keuken, een badkamer met toilet en twee slaapkamers (één grote en één kleinere).

Is het verplicht om deel te nemen aan alle gezamenlijke activiteiten in dit project?

Dit is wel het basisprincipe waar vanuit gegaan wordt wanneer je deelneemt aan het begeleid wonen-project. Eén keer per 2 maanden wordt er een bewonersvergadering georganiseerd (pizza overleg), waarbij we verwachten dat iedereen die binnen dit project woont, deel zal nemen aan dit overleg. Uiteraard kan je je hier in overleg met de begeleiding voor afmelden als er redenen zijn waardoor het niet lukt om aanwezig te zijn.

De samen eet avond, die elke woensdagavond wordt georganiseerd, heeft een vrijblijvend karakter. Wekelijks wordt door de begeleiding geïnventariseerd wie er aanwezig zal zijn. Je kan je vervolgens aanmelden als je de behoefte hebt en afmelden als het je niet uitkomt of de behoefte er niet is.

Ons team

Melanie Tijs

Manager Zorg

m.tijs@reggedok.nl
06-53598611

Melanie

Nicola Yousef-Krukkert

Ambulant hulpverlener

n.krukkert@reggedok.nl
06-12073770

Nicola

Susan Ruiter

Ambulant hulpverlener

s.ruiter@reggedok.nl
06-83448048

Susan

Contact